12/20 (24) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp dạng sợi)

Danh mục:

Mô tả