18/30 (36) KV – Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp dạng băng)

Danh mục:

Mô tả