18/30 (36) KV – Unarmoured Cable (Cáp không áo giáp bảo vệ)

Danh mục:

Mô tả