Aptomat chống giật và bảo vệ chạm đất Multi 9 RCCB

Danh mục:

Mô tả

Chức năng bảo vệ chống dòng rò, chống điện giật.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Tính năng cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

 

Số cực

Điện áp làm việc

Độ nhạy

(mA)

Dòng định mức (A)

Mã hiệu

Đơn giá

(VND)

2P

min 102VAC

max 264VAC

240VAC

30mA

25

16201

40

16204

63

16208

100

16216

100mA

40

16205

63

16209

100

16217

300mA

25

16202

40

16206

63

16210

100

16218

300s mA

100

23116

4P

415VAC

30mA

40

16254

63

16258

100mA

40

16255

63

16259

300mA

40

16256

63

16260

100

23056

300s mA

100

23059

(Chú ý: RCCB cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải)