Aptomat LS-TD100N FMU100 3P

Mô tả

LS-TD100N FMU100 3P (16 – 100A), dòng cắt Icu 50kA, loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0