Aptomat LS-TD100N FTU100 3P

Mô tả

Metamec ABS1203b là MCCB LS, dòng điện 1200A, dòng cắt Icu 65kA.