Aptomat LS-TD160N FMU160 3P

Mô tả

LS-TD160N FMU160 3P (100 – 160A), dòng cắt Icu 50kA, loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0