Aptomat LS-TS250N FMU250 3P

Mô tả

LS-TS250N FMU250 3P (125 – 250A), dòng cắt Icu 50kA, loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0