Aptomat LS-TS630N FMU630 3P

Mô tả

LS-TS630N FMU630 3P (500 – 630A), dòng cắt Icu 65kA, loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0