Aptomat MCCB Compact NS 630A đến 1600A

Danh mục:

Mô tả

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC947-2.

MCCB thao tác đóng cắt bằng tay, được tích hợp Bộ bảo vệ điện tử Micrologic 2.0

MCCB COMPACT NS630b đến 1600 loại N

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415V

Dòng định mức

(A)

Mã hiệu

loại 3P

Đơn giá

(VND)

Mã hiệu

loại 4P

Đơn giá

(VND)

50 kA

630b

33460

33463

800

33466

33469

1000

33472

33475

1250

33478

33480

1600

33482

33484

MCCB COMPACT NS630b đến 1600 loại H

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415V

Dòng định mức

(A)

Mã hiệu

loại 3P

Đơn giá

(VND)

Mã hiệu

loại 4P

Đơn giá

(VND)

70 kA

630b

33461

33464

800

33467

33470

1000

33473

33476

1250

33479

33481

1600

33483

33485