Aptomat MCCB Easypact 250

Danh mục:

Mô tả

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC947-2, JIS C8370, NEMA AB1.

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415VAC: 18, 25, 36 kA.

Bảo vệ theo nguyên lý từ, nhiệt.

Loại cố định, dải dòng định mức từ 100 đến 250A.

 

Dòng định mức (A)

Mã hiệu

Đơn giá

(VND)

Dòng định mức (A)

Mã hiệu

Đơn giá

(VND)

  Easypact loại F 2P, Icu=25kA 220/240VAC   Easypact loại F 3P, Icu=18kA 415VAC

100

EZC250F2100

100

EZC250F3100

125

EZC250F2125

125

EZC250F3125

150

EZC250F2150

150

EZC250F3150

160

EZC250F2160

160

EZC250F3160

175

EZC250F2175

175

EZC250F3175

200

EZC250F2200

200

EZC250F3200

225

EZC250F2225

225

EZC250F3225

250

EZC250F2250

250

EZC250F3250

  Easypact loại N 2P, Icu=50kA 220/240VAC   Easypact loại N 3P, Icu=25kA 415VAC

100

EZC250N2100

100

EZC250N3100

125

EZC250N2125

125

EZC250N3125

150

EZC250N2150

150

EZC250N3150

160

EZC250N2160

160

EZC250N3160

175

EZC250N2175

175

EZC250N3175

200

EZC250N2200

200

EZC250N3200

225

EZC250N2225

225

EZC250N3225

250

EZC250N2250

250

EZC250N3250

  Easypact loại H 2P, Icu=85kA 220/240VAC   Easypact loại H 3P, Icu=36kA 415VAC

100

EZC250H2100

100

EZC250H3100

125

EZC250H2125

125

EZC250H3125

150

EZC250H2150

150

EZC250H3150

160

EZC250H2160

160

EZC250H3160

175

EZC250H2175

175

EZC250H3175

200

EZC250H2200

200

EZC250H3200

225

EZC250H2225

225

EZC250H3225

250

EZC250H2250

250

EZC250H3250

 Phụ kiện của Easypact 250 (dùng cho MCCB 2P, 3P)

Mô tả kỹ thuật

Loại

Mã hiệu

Đơn giá

(USD)

  Alarm switch (AL)

EZEAL

  Auxiliary switch (AX)

EZEAX

  Auxiliary/Alarm switch (AX/AL)

EZEAXAL

  Shunt trip 24VDC

EZESHT024DC

48VDC

EZESHT048DC

100-120VAC

EZESHT100AC

120-130VAC

EZESHT120AC

200-240VAC

EZESHT200AC

380-440VAC

EZESHT400AC

440-480VAC

EZESHT440AC

  Undervoltage release 24VDC

EZEUVR024DC

48VDC

EZEUVR048DC

125VDC

EZEUVR125DC

110-130VAC

EZEUVR100AC

200-240VAC

EZEUVR200AC

277VAC

EZEUVR227AC

380-415VAC

EZEUVR400AC

440-480VAC

EZEUVR440AC

  Phase barrier (Set of 2pcs)

EZEFASB2

  Padlock attachement

EZELOCK

  Direct rotary handle

EZEROTDS

  Extended rotary handle

EZEROTE

  Terminal extention 250A (Set of 3pcs)

EZETEX

  Terminal shield 3P (Set of 2pcs)

EZETSHD3P

Kích thước của Easypact 250: