Aptomat một pha HYUNDAI

Mô tả

Với các model sau: HiBD63 – B32, HiBD63 – B40,  HiBD63 – B63.