Bộ chỉ thị dạng cột KN-1000B Series

Danh mục:

Mô tả

KN-1000B Series là Bộ chỉ thị số kích thước mảnh có khả năng nhận dải rộng tín hiệu ngõ vào và hiển thị dạng cột rộng hơn – rõ hơn bằng đèn LED nhiều đoạn. Series này cũng mang đến những chức năng đa dạng tân tiến như: giám sát các giá trị cao nhất/thấp nhất, cảnh báo khi cảm biến cháy/hỏng, điều chỉnh Điểm 0, đầu vào số (DI), dải lựa chọn cho người dùng, thang tỉ lệ và chỉ thị cảnh báo dạng cột.

Những tính năng chính

* Chính xác cao với 16-bit ADC (±0.2% F.S.)
* Đầu vào linh hoạt: B, R, S, L, N, G, K, E, J, T, RTD, mV, V, mA
* Hiển thị cột màu xanh tăng đến 101 đơn vị & 4 LED đoạn màu đỏ hiển thị số
* Đầu ra linh hoạt: 4 hoặc 2 đầu ra cảnh báo, ngõ ra transmission 4-20mA (ngõ ra cách ly) & chuẩn truyền thông RS485
* Các chức năng chuyên biệt: giám sát các giá trị cao nhất/ thấp nhất, cảnh báo cảm biến cháy/hỏng, điều chỉnh Điểm 0, đầu vào số (DI), dải lựa chọn cho người dùng,  thang tỉ lệ và chỉ thị cảnh báo dạng cột
* Nguồn cấp cảm biến bên trong (24 VDC)
* Kích thước mảnh (chiều ngang 70mm)