Bộ đếm sét

Mô tả

Bộ đếm sét được trang bị cùng với các chống sét van để xác định số lần sét đánh

Bộ đếm sét được trang bị cùng với các chống sét van để xác định số lần sét đánh.