Bộ điều khiển nhiệt độ T4LP Series

Danh mục:

Mô tả

Loại 2 giá trị cài đặt
* Chức năng đo chính xác cao : ± 0.5%
* Điều khiển heater và cooler trên một thiết bị
* Sử dụng loại 2 giá trị cài đặt nhiệt độ khi thực thi nhiệt độ thấp hoặc điều khiển chính xác. Trong loại điều khiển 2 giá trị cài đặt, ngõ ra thứ nhất hoạt động nghịch, nó sử dụng cho điều khiển heater. Ngõ ra thứ 2 được sử dụng để điều khiển hoạt động cooler thông thường.
Ngõ ra thứ 2 cũng được sử dụng như một alarm.