Bộ đóng cắt hẹn giờ kỹ thuật số Multi 9

Danh mục:

Mô tả

Loại Số kênh Số bộ nhớ thời gian cài đặt Thời gian làm việc Điện áp (VAC) Dòng định mức (A) Mã hiệu Đơn giá (VND)
24 giờ 1 12 6 năm 220-240 16 15850  
24 giờ và 7 ngày 1 12 6 năm 220-240 16 15720  
1 42 6 năm 220-240 16 15722  
2 24 6 năm 220-240 10 15852  
24 giờ và 7 ngày 1 140 6 năm 220-240 16 15851  
2 140 6 năm 220-240 10 15723  
365 ngày 1 116 6 năm 220-240 10 16355  
2 116 6 năm 220-240 10 16356