Bộ đóng cắt hẹn giờ Multi 9

Danh mục:

Mô tả

Loại

Spring reserve

Khoảng thời gian giữa 2 lần tác động

ĐIện áp làm việc (VAC)

Số kênh

Dòng định mức (A)

Mã hiệu

Đơn giá
(VND)

60 phút 0 75 giây 220/240 1 16 15338  
24 giờ 0 30 phút 220/240 1 10 16364  
150 30 phút 220/240 1 16 15365  
2 10 15337  
24 giờ và 7 ngày 150 Ngày/15phút*

Tuần/12giờ **

220/240 2 10 15366  
7 ngày 150 4 giờ   1 16 15367  
Một bộ dăm cài 20 chiếc bao gồm 4 maug đỏ, xanh, vàng và trắng 15341

* Khoảng cách tối thiều giữa 2 dăm cài là 45mm

** Không di chuyển dăm cài trong lúc đang quay, tự động chuyển đổi giữa ngày và đêm.