Bộ mã hoá vòng quay tuyệt đối EP50S Series

Danh mục:

Mô tả

* Kích thước nhỏ đường kính ngoài Ø50mm
* Có nhiều mã ngõ ra: BCD, Binary, Mã Gray (Tuỳ chọn)
* Nhiều độ phân giải (720/1024 divisions)
* IP64 (Chống thấm nước một phần, Chống thấm dầu)
Các ứng dụng