Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS 100A đến 1600A

Danh mục:

Mô tả

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có:
2 MCCB Compact NS 3 cực hoặc 4 cực.
Cơ cấu đóng cắt CB hoạt động bằng điện.
Công tắc chọn chế độ tự động hoặc bằng tay.
Bộ nguồn cách ly.
Bộ điều khiển tự động thông minh.

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 440VAC

Dòng định mức

(A)

Mã hiệu

loại 3P

Đơn giá

(VND)

Mã hiệu

loại 4P

Đơn giá

(VND)

  Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATNS 100A đến 630A kiểu A dùng cho 2 nguồn lưới

36 kA

100 29630ATNS12A   29640ATNS12A  
160 30630ATNS12A   30640ATNS12A  
250 31630ATNS12A   31640ATNS12A  
50 kA 400 32693ATNS12A   32694ATNS12A  
630 32893ATNS12A   32894ATNS12A  
  Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATNS 100A đến 630A kiểu B dùng cho 1 nguồn lưới và 1 nguồn máy phát

36 kA

100

29630ATNS22A

29640ATNS22A

160 30630ATNS22A   30640ATNS22A  
250 31630ATNS22A   31640ATNS22A  
50 kA 400 32693ATNS22A   32694ATNS22A  
630 32893ATNS22A   32894ATNS22A