Cảm biến vòng quay

Danh mục:

Mô tả

Độ phân giải (xung/vòng)

Đường kính trục

(mm)

Trạng thái đầu ra

Mã hiệu

Đơn giá (VND)

100

Φ6

5V RS422; 4.5 … 5.5V XCC1406PR01R

Φ6

Push Pull 11 … 30V XCC1406PR01K

360

Φ6

Push Pull 11 … 30V XCC1406PR03K

500

Φ6

5V RS422; 4.5 … 5.5V XCC1406PR05R

Φ6

Push Pull 11 … 30V XCC1406PR05K

1000

Φ6

5V RS422; 4.5 … 5.5V XCC1406PR10R

Φ6

Push Pull 11 … 30V XCC1406PR10K

1024

Φ6

5V RS422; 4.5 … 5.5V XCC1406PR11R

Φ6

Push Pull 11 … 30V XCC1406PR11K