Cao su tấm chịu xăng dầu

– Mầu sắc: mầu đen
– Kích thước: 550 x 550 x (3,5,8,10); theo yêu cầu của khách hàng
– Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp đặc chủng
+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4509-2006; 1594-87; 1595-88; 2229-77