Chống sét van

Mô tả

Sản phẩm Chống sét van của Tridelta rất phong phú với vỏ làm từ vật liệu polymer hoặc sứ, với cấp phóng điện từ cấp 1 đến cấp 4, và điện áp từ 6kV đến 500kV đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, Tridelta còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy từ thời gian giao hàng đến bảo hành sản phẩm khi có yêu cầu.
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001, IEC, ANSI, DIN-VDE, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng với mức giá cạnh tranh
Sản phẩm Chống sét van của Tridelta rất phong phú với vỏ làm từ vật liệu polymer hoặc sứ, với cấp phóng điện từ cấp 1 đến cấp 4, và điện áp từ 6kV đến 500kV đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, Tridelta còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy từ thời gian giao hàng đến bảo hành sản phẩm khi có yêu cầu.
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001, IEC, ANSI, DIN-VDE, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng với mức giá cạnh tranh.