Contactor trung thế (HCA)

Mô tả

–  Dòng sản phẩm 3.3kV, 6.6kV, 7.2kV 
–  Dòng định mức 200A, 400A.