Dây & Cáp Lõi Đơn

Danh mục:

Mô tả

Tai Sin sản xuất đầy đủ các loại cáp PVC kích cỡ từ 1.5mm 2 đến 1000mm2, màu sắc của vỏ bọc theo tiêu chuẩn họăc theo yêu cầu của khách hàng. Các ruột dẫn được làm bằng đồng ủ, một ruột đặc hoặc nhiều ruột xoắn, vỏ bọc PVC hoặc PVC có khả năng chịu nhiệt, theo tiêu chuẩn IEC 60227 và BS 6004. Các loại cáp này có điện áp 450/750V.

Cáp PVC với các vật liệu chứa axit halogen ít hơn 15% tổng khối lượng khi đun nóng ở 800 º C sẽ dược sử dụng nếu khách hàng có yêu cầu.

Ngoài ra, Tai Sin còn có Dây  & Cáp Chậm Cháy FRT (LSZH), ít khói, không chứa khí Halogen (Low Smoke Zero Halogen). Lọai cáp đơn lõi này có vỏ bọc bằng chất liệu không khói, không chứa khí Halogen (LSZH) theo tiêu chuẩn BS7211. Kích cỡ Dây & Cáp được sản xuất đầy đủ từ1.5mm 2 đến 1000mm2, màu sắc của vỏ bọc theo tiêu chuẩn họăc theo yêu cầu của khách hàng