Đèn CẦU

Danh mục:

Mô tả

Phạm vi sử dụng
Lắp đặt chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ…

Chỉ tiêu kỹ thuật

D400
– Cấp bảo vệ chống bụi, nước: IP54
– Cấp cách điện: Class I
– Cấp chịu va đập: 6J
– Công suất bóng lớn nhất:
+ Cầu PC/PE 400: 125W
+ Cầu treo: 80W

D500
– Cấp bảo vệ chống bụi, nước: IP54
– Cấp cách điện: Class II
– Cấp chịu va đập: 6J
– Công suất bóng lớn nhất:
+ Cầu PC 500: 150W
+ Cầu PE 500: 150W

Cầu Sọc Malaysia
– Cấp bảo vệ chống bụi, nước: IP54
– Cấp cách điện: Class I
– Cấp chịu va đập: 6J