Đèn chiếu sáng VNE02

Danh mục:

Mô tả

Đui đèn: G13

Bóng đèn: 3 x Max 18W T8

Kích thước (mm): 595 x 595 x 85

Kích thước bao gói (cm): 65 x 64 x 19 (2 chiếc)
Cut-out (mm): 580 x 580

Khối lượng Tịnh (kg): 4,1 x 2 chiếc

Tổng trọng lượng (kg): 9,7