Hiển thị Led loại lớn D1SC Series

Danh mục:

Mô tả

* Bộ hiển thị LED 7 đoạn đỏ loại lớn (W31.9 x H56.9mm)
* Nguồn cấp: 12-24VDC
* Có thể chọn dạng hiển thị thập phân hoặc thập lục phân
* Có thể chọn dữ liệu ngõ vào song song hoặc nối tiếp
* Có thể chọn ngõ vào logic dương hoặc âm
* Có thể kết nối với bộ chia đa cổng