PHÍCH CẮM KHÔNG KÍN NƯỚC

Danh mục:

Mô tả

Phích cắm công nghiệp 4C – 125A IP67