Phích cắm kín nước

Danh mục:

Mô tả

Phích cắm 3P + N + E 32A