Phụ kiện đường dây

Mô tả

Các phụ kiện cho đường dây truyền tải như: khóa đỡ dây, néo dây, móc treo chữ U, đầu cốt lèo… Các sản phẩm đã được dùng cho nhiều công trình điện tại Việt Nam 

Các phụ kiện cho đường dây truyền tải như: khóa đỡ dây, néo dây, móc treo chữ U, đầu cốt lèo… Các sản phẩm đã được dùng cho nhiều công trình điện tại Việt Nam