Phụ kiện nối cáp

Mô tả

• Phụ kiện cáp ngầm trung thế được dùng cho hệ thống điện tới 36kV bao gồm: 
• Hộp đầu cáp (trong nhà và ngoài trời).
• Hộp nối cáp.
• Đầu nối dạng Elbow và Tee.

• Phụ kiện cáp ngầm trung thế được dùng cho hệ thống điện tới 36kV bao gồm: 
• Hộp đầu cáp (trong nhà và ngoài trời).
• Hộp nối cáp.
• Đầu nối dạng Elbow và Tee.