Rơle điều khiển từ xa mạch điện

Danh mục:

Mô tả

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung.

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết bị.

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt.

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút.

Điện áp cuộn dây 230/240VAC hoặc 110VDC (Các điện áp khác mời liên lạc với chúng tôi)

Loại

Mô tả kỹ thuật

Dòng định mức (A)

Mã hiệu

Đơn giá

(USD)

TL On-off switch, 1 cực 16 15510 13.80
On-off switch, 2 cực 16 15520 14.70
On-off switch, 3 cực 16 15510+15530 35.20
On-off switch, 4 cực 16 15520+15530 36.10
TLI Changeover switch, 1 cực 16 15500 16.6
ETL Mở rộng cho TL, TLI, 2 cực 16 15530 21.40
TL On-off switch, 1 cực 32 15515 18.00
  On-off switch, 2 cực 32 15515+15505 40.10
  On-off switch, 3 cực 32 15515+2(15505) 62.20
  On-off switch, 4 cực 32 15515+3(15505) 84.30
ETL Mở rộng cho TL, 1 cực 32 15505 22.10
Phụ kiện
ATLt Time delay dùng cho TL, TLI, TLc và TLs Impulse relay

Dải cài đặt 1 giây đến 10 giờ

  15411 26.60
TLc Bộ điều khiển trung tâm của Impulse relay 16 15518 23.20
TLs On-off switch, 1 cực với tiếp điểm phụ 6A C/O 16 15517 17.20