Rơle nhiệt LS MT-225

Mô tả

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a