Rơle nhiệt LS MT- 400

Mô tả

MT- 400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

MT- 400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a