Rơle nhiệt LS MT-63

Mô tả

MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a