Rơle nhiệt LS MT- 800

Mô tả

MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a