Sứ Composite

Mô tả

SEDIVER là nhà sản xuất sứ của Pháp đã tạo dựng được thương hiệu trên toàn thế giới và xây dựng được mạng lưới các Nhà máy rộng khắp tại Pháp, Mỹ, Canada, Brazil, Trung quốc… Hiện nay, thị trường Việt Nam đang rất ưa chuộng chuỗi sứ composite của Sediver nhờ các tính năng ưu việt về loại vật liệu bền, nhẹ mà vẫn đảm bảo độ cách điện tốt.

SEDIVER là nhà sản xuất sứ của Pháp đã tạo dựng được thương hiệu trên toàn thế giới và xây dựng được mạng lưới các Nhà máy rộng khắp tại Pháp, Mỹ, Canada, Brazil, Trung quốc… Hiện nay, thị trường Việt Nam đang rất ưa chuộng chuỗi sứ composite của Sediver nhờ các tính năng ưu việt về loại vật liệu bền, nhẹ mà vẫn đảm bảo độ cách điện tốt.