Thàm cao su cách điện 35KV

– Mầu sắc: Nâu đỏ
– Kích thước: 1.000 x 600; 1.000 x 1.000; 1.000 x 2.000;
– Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 – 1991
+ Điện áp kiểm tra: 35 KV
+ Thời gian kiểm tra: 1 phút
+ Dòng dò đạt: ≤ 20mA