Ủng cao su cách điện 35KV

– Mầu sắc: hồng đỏ
– Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5586 – 1991
+ Điện áp kiểm tra: 30 KV
+ Thời gian kiểm tra: 1 phút
+ Dòng dò đạt: ≤ 9mA