Ủng cao su chịu xăng dầu

Mô tả

– Mầu sắc: đen
– Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp đặc chủng
+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4509-2006; 1594-87; 1595-88; 2229-77